Eleştirel Yönetim Okumaları

Dr. Öğ. Üy. Ozan Zengin

Derste; iktidar, devlet, siyaset, bürokrasi, rasyonellik gibi temel konulara ilişkin okumalar, öne çıkan kamu yönetimi yaklaşımları çerçevesinde ele alınır.

Dersin amacı, yönetim bilimi alanında öne çıkan konuların, bu konuları işleyen önemli kuramcıların eserleri doğrultusunda eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve çözümlenmesidir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız (Bologna Ders Tanıtmalığı)