Eleştirel Yönetim Okumaları
Doktora Semineri

Dr. Öğ. Üy. Ozan Zengin

Ders, iki ana eksen üzerinde yürümektedir. İlkinde siyaset teorisinden beslenerek yönetim teorisi alanında öne çıkan kavramlar/olgular yer almaktadır. Devlet, iktidar, rasyonellik gibi kapsamlı kavramlardan idare, işletmecilik, etkinlik-verimlilik gibi yönetim tekniğine özgülenmiş kavramlara doğru bir ilerleme söz konusudur. Bu kavramlar, kamu yönetimi alanına ait çalışmalara ek olarak farklı sosyal bilim alanlarına ilişkin metinler çerçevesinde irdelenmektedir.

İkinci eksen kamu yönetimi disiplinidir. Derste, kendilerini işletmeci bakış açısına muhalif olarak gören, sosyal bilim teorileriyle ilgili, anaakım piyasacı yaklaşımlarına karşı eleştirel bir tavır sergilemeye çalışan kamu yönetimi yaklaşımları ve temsilcileri, teorik referansları doğrultusunda incelenmektedir. Tarihsel olarak Yeni Kamu Yönetimi (NPA)’yle başlayan alternatif duruş, Eleştirel-Postmodern Kamu Yönetimi, Kamu Değeri, Yeni Kamu Hizmeti gibi yaklaşımlarla devam etmektedir. Bu yaklaşımların temel önermeleri analitik bir okumaya tabi tutulmaktadır.

Derste öğrencilerden her hafta belirlenen okumaları yapması ve dönem sonunda tartışma metni mahiyetinde bir ödev vermesi beklenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.