Asya’da Kalkınmanın Ekonomi Politiği

Prof. Dr. Seriye Sezen

Amaç: Asya ülkelerinin kalkınma deneyimlerini/politikalarını ekonomi-politik bakışaçısıyla analiz etmek ve tartışmaktır. Yeni bir dünya düzeni arayışının/mücadelesinin sürdüğü günümüzde, Asya Pasifik bölgesi, Çin’in öncülüğünde, 21. Yüzyılda dünya düzeninin yeniden biçimleneceği bölge olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle dersin diğer amacı, Asya ülkelerinin küresel kapitalist düzen içinde bugünkü ve gelecekteki rollerini tartışmaktır.

Kapsam: Asya, geniş bir coğrafi alanı, siyasi ve ekonomik rejimi, gelişmişlik düzeyi farklı çok sayıda ülkeyi kapsamaktadır. Ders, Çin, Japonya ve Kore Cumhuriyeti gibi kalkınma açısından öne çıkan Doğu Asya ülkelerine yoğunlaşacaktır. Bununla birlikte, çeşitli ölçütler temelinde bölgenin diğer ülkeleri de kapsanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız (Bologna Ders Tanıtmalığı)

Ders tanıtmalığı (Pdf)