Yönetsel Planlama

Doç.Dr. Barış Övgün 

Bu dersin amacı yönetimin temel unsurlarından birisi olan planlamanın kuramsal bilgisini öğrenciye kazandırmak ve Türkiye’deki planlama uygulamalarında yaşanan dönüşümü ortaya koymaktır.

Plan ve planlama kavramının tartışılması, planlama türleri, 1923’den günümüze kadar olan Türkiye’deki planlama deneyimleri ve dönemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız (Bologna Ders Tanıtmalığı)