Seminerler

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Seminer Çalışmaları

No 1

Eda Yazıcıoğlu, ‘İktisadi İnhitat Tarihimizin Ahlak ve Zihniyet Meseleleri’ Üzerine Bir İnceleme, YBAD Lisansüstü Seminer Çalışmaları, No: 1, Eylül 2009 (pdf formatında) (yerleştirme tarihi: 23.09.2009)
   

No 2

Aslı Yılmaz, Daire-i Adalet Kavramı Bağlamında Osmanlı Siyaset-Yönetim Düşün Geleneği, YBAD Lisansüstü Seminer Çalışmaları, No: 2, Eylül 2009 (pdf formatında) (yerleştirme tarihi: 29.09.2009)
   

No 3

Esra Dik, Türkiye’nin Resmi Gazete Serüveni Üzerine Bir İnceleme, YBAD Lisansüstü Seminer Çalışmaları, No: 3, Ekim 2009 (pdf formatında) (yerleştirme tarihi: 12.10.2009)
   

No 4

Mehmet Yavuz, Yönetim Bilimlerindeki Yeri ve Özgün Katkıları İle Cemal MıhçıoğluYBAD Lisansüstü Seminer Çalışmaları, No: 4, Ekim 2009 (pdf formatında) (yerleştirme tarihi: 12.10.2009)
   

No 5

Mısra Ciğeroğlu, H. George Frederickson ve Kamu Yönetimi Disiplinindeki Yeri, YBAD Lisansüstü Seminer Çalışmaları, No: 5, Ekim 2009 (pdf formatında) (yerleştirme tarihi: 15.10.2009)

   

No 6

Eren Toprak, Türkiye’de Kamu Personel Politikası; Kamu Yönetimi Reformu Sürecindeki Değişimler Üzerine Değerlendirme, YBAD Lisansüstü Seminer Çalışmaları, No: 6, Kasım 2009 (pdf formatında) (yerleştirme tarihi: 4.11.2009)
   

No 7

Zübeyde Erdoğan, Kamu Hizmetlerinin İl Düzeyinde Planlanmasında Değişim, YBAD Lisansüstü Seminer Çalışmaları, No: 7, Kasım 2009 (pdf formatında) (yerleştirme tarihi: 9.11.2009)
   

No 8

Ahmet Barbak, Gelir İdaresinde Yeniden Yapılanma ve Özerklik Tartışmaları (1980-2010), YBAD Lisansüstü Seminer Çalışmaları, No: 8, Nisan 2010 (pdf formatında) (yerleştirme tarihi: 15.04.2010)
   

No 9

Süha Oğuz Albayrak, Güçlü ve Merkezi Devletin Yönetim Bilgisi: Kameralizm, YBAD Lisansüstü Seminer Çalışmaları, No: 9, Mayıs 2010 (pdf formatında) (yerleştirme tarihi: 20.05.2010)

No 10

Ahmet Uğur, Kuvvetler Ayrılığı Perspektifinden Yüksek Denetim Bürokrasisi ve Demokratikleşme Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir İnceleme, YBAD Lisansüstü Seminer Çalışmaları, No: 10, 2013, (pdf formatında) (yerleştirme tarihi 13.02.2014).
 

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Cemal Gürsel Bulvarı Cebeci 06590 Ankara

(312) 595 12 85, 595 14 31

http://yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr