Uygulamada Çağdaş Kuramlar Semineri

Uygulamada Çağdaş Kuramlar Semineri

Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen

 Bürokratik elit ve Türkiye’de bürokrasi incelemeleri özellikle 1980 sonrası dönemde uluslararası normların etkilerine ve uluslararası yönetim kuramları ve örgütlenme önerilerine alabildiğine açık bir alan haline gelmiştir. Bu seminer aracılığı ile bürokrasi, bürokratik elit ve reform sürecinde çağdaş kuram ve yaklaşımların izleri, etki yöntemleri ve araçları analiz edilmeye çalışılacaktır. Bu seminerde ampirik çalışmalar özendirilmektedir.