Yönetim ve Katılma Semineri

Yönetim ve Katılma Semineri

Prof. Dr. Kurthan Fişek

Yönetime katılma deyimi, kavramsal planda tartışmalı ve olgu olarak da görece yeni bir nitelik taşımaktadır. Konuyla ilgili kaynaklar tarandığında uyanan ilk izlenim, bir yaklaşım birliğinden söz edilemediğidir. Yönetime katılma açısından dünya pratiğinde çok sayıda model söz konusudur. Bu modellerin ortak özelliklerinin ya da özde evrensel bazı katılma şekillerinin olup olmadığı araştırılmaya değer konulardır. Türkiye’nin çalışma hayatında yönetime katılmanın teorik ve pratik yerinin ne olduğu, katılmaya gerçeklik veren ana modellerden hangilerinin ne ölçüde yaşam bulduğu, yönetime katılmanın sosyo-ekonomik, siyasal, ideolojik ve yasal çerçevesi de seminerin inceleme konuları arasında yer almaktadır.