Merkezileşme Süreçleri Semineri

Prof. Dr. Koray Karasu

Seminer, merkez kavramını, örgütlenme ve yönetim ilişkileri boyutlarıyla merkezileşmeyi, tarihsel koşulların bir ürünü olan ve devlet geleneklerinin de temelini oluşturan farklı merkezileşme süreçlerini, merkezileşme süreçlerinin devlet yapılanması ve kamu bürokrasileri açısından doğurdukları sonuçları ele almayı amaçlamaktadır. Seminerde modern kapitalist devletin örgütlenme tarzı, merkezi bürokratik yapıların ortaya çıkışı farklı merkezileşme süreçleri açısından irdelenecektir. Bu bağlamda liberalizm ve parlamento egemenliği ilkesi temelinde gelişen İngiliz merkezileşmesi, federalistler ve anti-federalistlerin tartışmalarında somutlaşan Amerikan merkezileşmesi, Napolyoncu ilkeler ya da Bonapartizm temelinde Fransız merkezileşmesi, önce Kameralizm ve sonrasında da Bismarkçılık ile farklı bir boyuta taşınan Alman merkezileşmesi ile tüm bu merkezileşme süreçlerinin Tanzimat sonrası Osmanlı İmparatorluğu ve Türk bürokrasisine etkileri inceleme konuları arasında yer almaktadır.