Yürütmenin Yargısal Denetimi: Özelleştirme Uygulamaları

Yürütmenin Yargısal Denetimi: Özelleştirme Uygulamaları

N. İlter Ertuğrul

Özelleştirme, hukuktan işletmeye, iktisattan sosyolojiye, “kuram”dan“uygulama”ya (teoriden pratiğe) neredeyse bir “enstitü” çatısı gerektirecek kadar farklı disiplinleri ilgilendiren geniş bir araştırma alanıdır. Özelleştirme uygulamalarının sonuçlarını, üretimden istihdama, özelleştirilen tek bir “işletme” bazında yıllar içinde incelemek mümkün olduğu gibi, aynı incelemeyi bütün bir “sektör” bazında yapmak da mümkündür. Öte yandan, özelleştirme alanındaki araştırmalar, özellikle tek bir sınai tesisin çevresinde oluşmuş ve gelişmiş yerleşim birimlerinde, o tesisin özelleşmesinin ya da özelleşmeden sonra kapanmasının çalışanlar, aileleri vb gibi kişiler üzerindeki etkisini (psikoloji) ya da bütün toplumsal katmanlar üzerindeki etkisini (sosyoloji) incelemeye de olanak sağlamaktadır. “Özelleştirme hukuku” ise, her yargı kararından sonra yapılan yeni düzenlemeler nedeniyle, yasama-yargı erkleri arasındaki ilişkilerden (anayasa hukuku), ihale öncesi ve sonrası işlemlerle imzalanan sözleşmelere (borçlar hukuku/medeni hukuk); özelleştirme işlemlerinin iptal kararlarından (idare hukuku/idari yargı) uygulanmayan yargı kararlarının doğurduğu sorumluluklara (ceza hukuku) kadar, hukukun birçok alanında çalışma yapma olanağı vermektedir. Üstelik,bu alanda çalışma yapmak çeviri/ithal bilgi kullanmak yerine, bilgi üretmek ve bilgi ihraç etmek (yabancı dilde yayın yapmak) fırsatı da sunmaktadır. “Yönetimin Yargısal Denetimi-Özelleştirme Uygulamaları”seminerinde, öğrencilerin lisans eğitimlerine ve durumlarına göre 2 ya da 3 hafta ders yapılacak, ondan sonra seminer konuları belirlenecektir.