Bürokrasi İncelemeleri Semineri

Bürokrasi İncelemeleri Semineri

Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen

Özellikle 1980 sonrası bürokratik yapılanma ve bürokratik elitin düşünüş tarzı büyük bir değişime uğratılmış ve halen de bu değişim önemli oranda devam etmektedir. Bu anlamda uzun zamandır ülkemizde bir tür doğal deney yaşanmaktadır ve bu seminer de bu doğal deneyi gözleyebilmek için lisans üstü programına konulmuştur. Bu seminer aracılığıyla hem örgütlenme hem de elit bazında bürokrasinin değişimi gözlenmeye çalışılmakta, kurumlarda ampirik çalışmalar yürütülerek veri toplanması hedeflenmektedir.