Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi

Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi

Doç. Dr. Gamze Yücesan Özdemir

Küresel kapitalizm sürecinde, bir yanda “kamu” ve “kamu yönetimi” kavramları üzerine, diğer yanda ise “kamu yönetiminin geliştirilmesi” üzerine tartışmalar sürmektedir. Bu ders, “kamu yönetiminin geliştirilmesi” adı altında önerilen iki yaklaşımı, “toplam kalite yönetimi”ni ve “e-devlet”i tartışmaya açmayı hedeflemektedir. Öncelikle “toplam kalite yönetimi” ve “e-devlet” yaklaşımları ve bu yaklaşımların yöntem, gösterge ve politika önerileri açıklanacaktır. Ardından ise, “toplam kalite yönetimi” ve “e-devlet” yaklaşımlarının eleştirisi, bu yaklaşımların  ardındaki iktisadi, siyasi ve ideolojik mekanizmaların açıklanması ile yapılacaktır. Diğer bir deyişle, “toplam kalite yönetimi” ve “e-devlet” piyasa, rekabet, sınıf, teknolojinin taraflılığı, kapitalist üretim ilişkileri, kapitalizmin eşitsiz gelişme yasası ve uluslararası işbölümü gibi kavramlar ile birlikte anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışılacaktır.

Dersin ayrıntılı tanıtmalığı için tıklayınız.