Yönetimde İnsan Davranışları

Yönetimde İnsan Davranışları

Doç. Dr. Ahmet Alpay Dikmen

Yönetimde İnsan Davranışları dersi, beşeri ve idari bilimler olarak adlandırılan iki temel akademik çalışma alanının, ‘otorite ve iktidar’ mekanizmalarını anlamak için işbirliği içerisine girdiği bir noktayı ifade etmekte ve birkaç temel sosyal bilim alanının (sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, siyaset, felsefe ve ekonomi) kesişme noktasında yer alan akademik disiplinin analiz araçları ile temel araştırma konularını yüksek lisans düzeyinde çözümlenmesi ve tanıtımını hedeflemektedir. Derste, davranışçı okulun çerçevesinin olabildiğince ötesine geçilmek hedeflenmekte, yönetim alanının, “makina-iş-kapitalizm ve insan” ilişkisi bağlamında tartışılması tercih edilmektedir. Bu çerçevede, yönetim felsefesi, uluslararası iktisat teorisi ve ekonomi politik, politik psikoloji, iş sosyolojisi, teknoloji ve icat teorilerinden yoğun biçimde faydalanılmaya çalışılmaktadır. Derste yürütülecek tartışmaların seçiminde, olabildiğince geniş tanımlanmaya çalışılmış bir yönetim disiplini algısı çerçevesinde, farklı çalışmaların elden geldiğince yansıtılmasına ve bu alana önemli katkılarda bulunmuş yazarların orijinal eserlerinin okutulmasına özen gösterilmektedir.

Dersin ayrıntılı tanıtmalığı için tıklayınız.