Türkiye’de Mülki İdare

Türkiye’de Mülki İdare

Prof. Dr. Koray Karasu

Ders, ağırlıklı olarak Tanzimat sonrasından günümüze devletin toprak üzerinde örgütlenmesini, mülki idare amirliği mesleğinin evrimini ve kurumsallaşmasını ele almayı amaçlamaktadır. Dersin ilk sekiz haftasında anayasalar ve ilgili diğer mevzuat, mülki idare ile ilgili yazın ve mülki idareye ilişkin araştırmalar temelinde aşağıda yer verilen konu başlıklarında inceleme yapılmaktadır: Taşrada devlet; mülki idarenin örgütsel yapılanması (ölçek sorunu, bölgeselleşme politikaları ve il sistemi, il sisteminden kopmalar); mülki idarenin kurumlar ile ilişkisi (askeriye, yerel yönetimler, bölge kuruluşları vd.); mülki idarenin işlev alanları (yasal açıdan/mülki idare amirlerinin algısı/dönemlere göre değişme); mülki idare amirliği mesleği (mesleğin toplumsal ekonomik görüntüsü, mesleğe giriş ve eğitim, mesleki statü, yasal ve kurumsal statü, anı ve romanlarda mülki idare amirleri). Dersin son haftaları mülki idare uygulamalarına ayrılmıştır. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı merkez örgütünde vali, mülkiye müfettişleri ve genel müdürler ile görüşmeler gerçekleştirilmekte, mülki idare amirleri derse konuk olarak çağrılmakta ve mülki idare sisteminin işleyişini yerinde görmek için bir valilik ve kaymakamlık ziyaret edilmektedir. Dersin son haftası, ‘yerelleşme ve bölgeselleşme reformları’ ve ‘çok düzlemli yönetişim’ gibi son dönemlerde gündemde olan konular kapsamında merkezin ve merkez-çevre ilişkisinin değişen doğasının mülki idare sistemine etkilerini tartışmaya ayrılmıştır.

 

Dersin ayrıntılı tanıtmalığı için tıklayınız.