Çağdaş Yönetim Kuramları

Çağdaş Yönetim Kuramları

Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen

Derste, kamu yönetimi disipliniyle ilişkilendirilebilecek günümüz örgüt-yönetim kuramlarının doktora düzeyinde tanıtılması ve tartışılması hedeflenmektedir. Ders, orijinal kaynaklardan ve yoğun bir okuma-tartışma faaliyeti gerektirmektedir.

Dersin ayrıntılı tanıtmalığı için tıklayınız.