Küresel Üretim ve Küresel Yönetim

Küresel Üretim ve Küresel Yönetim

Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen

Küreselleşme olgusu hemen her boyutuyla tartışılan ve bu anlamda çok farklı düzlemleri bir araya getiren bir alan olarak karşımızda durmaktadır. Bu dersin amacı, küreselleşme olgusunu, küresel üretim, küresel yönetim ve küresel sınıf oluşumu süreçleri aracılığıyla anlamaya çalışmak ve bu oluşumun uluslararası hegemonya araçlarını kavrayabilmek amacıyla yüksek lisans düzeyinde çalışmalar yürütmek, şeklinde belirlenmiştir.  Ders aracılığıyla, kamu yönetimi ve siyaset bilimi (yönetim bilimleri) anabilim dalı öğrencilerine küresel kapitalizmin örgütlenme biçimi konusunda bilgi vermenin ötesinde, bu konuda yayınlanabilir nitelikte bir yazı hazırlamalarına yardım etmek amaçlanmaktadır.

Dersin ayrıntılı tanıtmalığı için tıklayınız.