Bürokrasi ve Bürokratik Elit

Bürokrasi ve Bürokratik Elit

Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen

Bürokrasi ve bürokratik elit dersi, yönetim bilimleri yüksek lisans ve doktora öğrencilerine literatürdekibürokrasi tartışmaları konusunda birincil kaynaklar yardımıyla temel bilgileri aktarmayı hedefleyen bir derstir. 1980 sonrası kamu örgütlenmesinin yeniden şekillendirilmesine paralel olarak bürokrasi kavrayışı ve bürokratelitin niteliği büyük oranda değişikliğe uğramıştır. Bu nedenle, doğal olarak bu derste, küresel sınıf oluşumu ve küresel elit tartışmalarına da girilmekte, çağdaş yönetim kuramlarındaki bürokrasi algısının yanı sıra bürokratik elitin küreselleşme sürecinde kazandığı yeni kimliği anlamaya yönelik tartışmalar yürütülmektedir.

Dersin ayrıntılı tanıtmalığı için tıklayınız.