Yönetim Bilimi Metodolojisi

Yönetim Bilimi Metodolojisi

Prof. Dr. Birgül Ayman Güler

Ders, kamu yönetimi üzerine görüş alanını genişletmek amacıyla, akademik bölümlerde dondurulmuş “uzmanlık alanları”nda devlet – kamu yönetimi olgusuna nasıl yaklaşıldığını öğrenmeye dönüktür. Bu akademik uzmanlık alanlarından birincisi hukuk, ikincisi siyasal antropoloji, üçüncüsü tarih, dördüncüsü siyaset bilimi/teorisi, beşincisi iktisat/ekonomi politik bilim dalıdır. Her alan, devlet üzerinde kendine özgü bir bakış açısı ve çalışma biçimine sahiptir. Ders, farklı bilim dallarının inceleme konusunun-olgusunun nasıl tanımlandığını ve hangi yöntemle araştırıldığını (analiz birimi nedir, nasıl belirlenmiştir, nasıl çalışılmıştır), karşılaştırmalı olarak irdelemeyi ve bunu yönetim bilimi açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 2002-2003 akademik yılından bu yana Devlet Bilimi Metodolojisi adıyla sürdürülmüş olan dersin öğrencileri tarafından hazırlanan ödevler kitap formunda birleştirilerek çoğaltılmıştır. Çoğaltmalara SBF Kütüphanesinden erişilebilir.

Dersin ayrıntılı tanıtmalığı için tıklayınız.