Toplumsal ve Kamusal İlişkiler

Toplumsal ve Kamusal İlişkiler

Prof. Dr. Metin Kazancı

Toplumsal ve Kamusal İlişkiler yüksek lisans ve doktora dersi, son yirmi yıldan bu yana Türkiye’de çok önemli yer tutmaya başlamış olan iletişim olgusu çerçevesi içinde kamu ile halk arasındaki sorunları açıklamayı bunları en aza indirmeyi düşünen, tasarlayan, dış dünya örneklerinden yararlanarak bir senteze varmaya çalışan bir plan içerisinde yürütülen bir derstir. Yine bu ders içinde mülki idare ile halkın ilişkisi başta olmak üzere vatandaş-devlet ilişkilerinde ortaya çıkan ya da  çıkması olası sorunlar tartışılmakta, bu konuda öneriler belirlenmektedir. Dersin bir bölümünde örnek olaylar aracılığıyla sorunlar gündeme getirilmekte  başta valiler ve kaymakamların halkla olan ilişkileri olmak üzere merkezi yönetimin çeşitli kademelerinde oluşan kamusal sorunlar kadar bireysel beklentileri karşılamaya yönelik değişik nitelikle ilişki biçimleri ele alınıp değerlendirilmektedir. Bu derste temel kaynak : “Metin KAZANCI, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, 6.Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006” adlı kitaptır. Ders saati öğrencilerinin katılımı dikkate alınarak ve katılımın en üst düzeyde olması için öğrenciye en uygun gelecek saate alınabilecektir.