Prof. Dr. Seriye Sezen

ssezen@ankara.edu.tr

Doktorasını, AÜ SBF Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ABD’de 1998 yılında tamamladı. 2004 yılında Kamu Yönetimi alanında doçent oldu; 2010 yılında yine aynı alanda profesörlüğe yükseltildi. Akademik mesleğe TODAİE’de başladı. TODAİE’de öğretim üyeliğinin yanı sıra Yönetim Kurulu ve Yayın Kurulu üyeliği, Derleme ve Yayın Şube Müdürlüğü ile Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü yaptı. 2000’lerin ikinci yarısından itibaren akademik ilgisi Çin Halk Cumhuriyeti’ne ve Asya coğrafyasına yöneldi.

Kalkınma politikaları, düzenleme politikaları, kamu yönetimi reformları, Çin Halk Cumhuriyeti ve Asya, başlıca ilgi alanlarıdır.

International Review of Administrative Science’ın yayın kurulu üyesi ve Şanghay Üniversitesi Küresel Yönetişim Merkezi (Center of Global Governance) Uluslararası Danışma Kurulu üyesidir.