Yönetim Kuramları

Yönetim Kuramları

Doç. Dr. Yılmaz Üstüner

Yönetim kuramları konusunda geniş bir literatür kullanılarak, klasik yönetim kuramlarından çağdaş yönetim kuramlarına kadar, yönetim örgütlenmesi ve yönetim felsefesi konularında orijinal kaynaklar üzerinde lisans üstü düzeyde tartışmaların yürütüldüğü derste, yönetim bilimleri konusunda lisans üstü çalışmalar yürütecek olan kişilerin yönetim bilimi kuram ve kavramları bakımından eksikliklerinin giderilmesi ve teorik altyapının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu amaçla birincil kaynaklar üzerinden yürütülen yoğun bir okuma çalışması yürütülmektedir. Yönetim bilimleri alanı kuram ve uygulamanın birbirine karıştığı, etkililik/verimlilik arayışları çerçevesinde kuramsal düşünce ve akademik yaklaşımın zayıflatıldığı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ders, yönetim bilimleri alanının akademik/disipliner temellerini inşa sürecinde, yoğun bir okuma ve tartışma temposuyla zenginleştirilen, yönetim felsefesinden yönetim uygulamasına kadar birçok alanın tartışma masasına yatırıldığı bir kuramsal ders olarak yürütülmektedir.