Devlet Medya İlişkileri

Devlet Medya İlişkileri

Prof. Dr. Kurthan Fişek

Ders kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti devlet teşkilatının genel yapı ve özellikleri ile bu bütünün medya ile olan ilişkileri ele alınmaktadır. Basın, yasama – yürütme – yargı erkleri yanında, kamuoyunu oluşturma ve yönlendirme açısından son derecede önemli bir güç niteliğini kazanmıştır. Yoğun olarak gözlenen tekelleşme eğilimleri, medyanın yaptırım gücünün, bu güce sahip kişi ve kuruluşlar lehine kullanılmasına uygun bir ortam sağlamaktadır. Bu zemin üzerinde, kamu yöneticileri ve medya ilişkileri çoğu zaman anlaşılması güç sarmallar oluşturmaktadır. Ancak açık olan, her iki tarafın da birbirini kullanma konusunda taşıdıkları istemdir.  Bu bağlamda ders, Türkiye’nin siyasi yaşamında önemli yer tutan her iki tarafın aktörlerinin (sivil – asker – polis bürokratlar ve medya üyeleri) derse davet edilerek kendilerinden 20 dakikalık bir sunu alınması ve izleyen sürenin karşılıklı soru – yanıtlarla değerlendirildiği bir açık platform şeklinde gerçekleştirilmektedir. Dönem başlangıcında öğrencilerden, derse davet edilecek konuklar hakkında öneriler alınmakta ve yapılan görüşmelerle konuk listesi kesinleştirilmektedir. Öğrenciler, bu program doğrultusunda ders öncesi gerekli hazırlıkları yaparak tartışma içeriğinin zenginleştirilmesinden sorumludurlar.