YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ TEZLER İÇİN FORM (10.02.2020)

ÖDEV -TEZ – SEMİNER YAZIM KURALLARI – (2.3.2010)

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
  DERS ÖĞRETİM ÜYESİ
1.  Araştırma Yöntemleri Dr. Öğr. Üy. Ozan ZENGİN
2.  İdare Hukuku Prof. Dr. Onur KARAHANOĞULLARI
3.  Kamu Personeli Sistemi Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN
4.  Kamu Yönetimi Disiplini Sorunları Doç. Dr. Can Umut ÇİNER
5.  Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları Prof. Dr. Koray KARASU –                                   Dr. Öğr. Üy. Ozan ZENGİN
6.  Mülki İdare: Mülk, Toprak ve Yönetim Prof. Dr. Koray KARASU
7.  Türk İdare Tarihi Prof. Dr. Taşansu TÜRKER
8.  Türkiye’de 30’lu Yıllar Prof. Dr. Sina AKŞİN
    Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
    Prof. Dr. Ahmet MAKAL
    Prof. Dr. Koray KARASU
    Dr. Öğ. Üy. Gökhan ERDEM
9.  Yönetim Kavram ve Kuramları Dr. Öğr. Üy. Ozan ZENGİN
10.  Yönetim ve Teknoloji  Prof. Dr. Seriye SEZEN
     
     
  SEMİNER ÖĞRETİM ÜYESİ
1.  İmparatorluk, Modernleşme ve İdare Prof. Dr. Taşansu TÜRKER
2.  Kamunun Ekonomideki Yeri Doç. Dr. Barış ÖVGÜN
     
  BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ  
  DERS ÖĞRETİM ÜYESİ
1.  Araştırma Yöntemleri Dr. Öğr. Üy. Ozan ZENGİN
2.  İdare Tarihinde Yöntem ve Kaynaklar Prof. Dr. Taşansu TÜRKER
3.  Kamu Hizmetinin Gördürülme Usulleri Prof. Dr. Onur KARAHANOĞULLARI
4.  Kamu Yönetimi ve Reform Doç. Dr. Barış ÖVGÜN
5.  Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Prof. Dr. Koray KARASU
6.  Türkiye’de 60’lı Yıllar Prof. Dr. Sina AKŞİN
    Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
    Prof. Dr. Ahmet MAKAL
    Prof. Dr. Koray KARASU
    Dr. Öğr. Üy. Gökhan ERDEM
7.  Yönetim ve Güvenlik Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN
8.  Yönetsel Planlama Doç. Dr. Barış ÖVGÜN
  SEMİNER ÖĞRETİM ÜYESİ
1.  Avrasya İncelemeleri Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
2.  Kamu Personel Yönetimi Sorunları Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN
3.  Yönetsel Kademelenme Doç. Dr. Can Umut ÇİNER
     

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE AÇILMIŞ OLAN DERSLER / SEMİNERLER