Lisansüstü Dersleri

LİSANSÜSTÜ DERS VE SEMİNERLERİ

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı lisansüstü programında 26 ders ve 9 seminer yer almaktadır.
Ders ve seminerlerin tümü seçmelidir. Derslerin bazıları sadece doktora programına açıktır.
Lisansüstü programının bütünü ve dersler hakkında özet içerik bilgilerini Program Tanıtmalığı’ndan edinebilirsiniz.

Program Tanıtmalığı için

tıklayınız.

Ders Kuruluşunun Genel Yapısı, Mayıs 2010.

Derslerin ayrıntılı bilgisine üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BİRİNCİ DÖNEM

NO

DERS

DÖNEM

ÖĞRETİM ÜYESİ

PROGRAM

1.

Türkiye’de 30’lu Yıllar

I

Prof. Dr. Sina AKŞİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ahmet MAKAL
Doç. Dr. Koray KARASU
Dr. Gökhan ERDEM

YL/DR

2.

Devlet-Medya İlişkisi

I

Prof. Dr. Kurthan FİŞEK

YL/DR

3.

Yönetim Kuramları

I

Doç. Dr. Yılmaz ÜSTÜNER

YL/DR

4.

Kamu Yönetimi Disiplini Sorunları

I

Doç. Dr. Can Umut ÇİNER

YL/DR

5.

Toplumsal ve Kamusal İlişkiler

I

Prof. Dr. Metin KAZANCI

YL/DR

6.

Kamu Örgütlenmesi

I

Doç. Dr. Koray KARASU

YL/DR

7.

Yönetim Bilimi Metodolojisi

I

DR

8.

Bürokrasi ve Bürokratik Elit

I

Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN

YL/DR

9.

Planlama Yönetimi

I

Doç. Dr. Barış ÖVGÜN

YL/DR

10.

İdare Hukuku

I

Prof. Dr. Onur KARAHANOĞULLARI

YL/DR

11.

Küresel Üretim ve Küresel Yönetim

I

Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN

YL/DR

12.

Kamu Yönetiminin Yapısal ve
İşlevsel Sorunları

I

Doç. Dr. Koray KARASU
Yrd. Doç. Dr. Ozan ZENGİN

YL/DR

13.

Kamu Personeli Sistemi

I

Doç. Dr. İpek Özkal SAYAN

YL/DR

14.

Türk İdare Tarihi

I

Doç. Dr. Taşansu TÜRKER

YL/DR

İKİNCİ DÖNEM

NO

DERS

DÖNEM

ÖĞRETİM ÜYESİ

PROGRAM

1.

Türkiye’de 60’lı Yıllar

II

Prof. Dr. Sina AKŞİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ahmet MAKAL
Doç. Dr. Koray KARASU
Dr. Gökhan ERDEM

YL/DR

2.

Kamu Yönetimi ve Reform

II

Doç. Dr. Barış ÖVGÜN

YL/DR

3.

Kamu Politikası Analizi

II

Doç. Dr. Can Umut ÇİNER

YL/DR

4.

Kamu Yönetimi ve Etik

II

Doç. Dr. İpek Özkal SAYAN

YL/DR

5.

Çağdaş Yönetim Kuramları

II

Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN

DR

6.

Düzenleyici Reformların Ekonomi
Politiği

II

Doç. Dr. Sonay Bayramoğlu
ÖZUĞURLU

YL/DR

7.

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

II

Doç. Dr. Koray KARASU

YL/DR

8.

Türkiye’de Mülki İdare

II

Doç. Dr. Koray KARASU

YL/DR

9.

Yönetimde İnsan Davranışları

II

Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN

YL/DR

10.

Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi

II

Doç. Dr. Gamze Yücesan ÖZDEMİR

YL/DR

11.

Yönetsel Planlama

II

Prof. Dr. Kurthan FİŞEK

YL/DR

12.

Rusya’da Düşünce ve İdare Tarihi
1917’ye Kadar

II

Doç. Dr. Taşansu TÜRKER

YL/DR

13.

Yönetsel Coğrafya

II

Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR

YL/DR

14.

Eleştirel Yönetim Okumaları

II

Yrd. Doç. Dr. Ozan ZENGİN

YL/DR

 15.  Devlet ve Yönetim        II Yrd. Doç. Dr. Ozan ZENGİN      YL/DR

SEMİNERLER

NO

SEMİNER

DÖNEM

ÖĞRETİM ÜYESİ

PROGRAM

1.

Yönetim Düşünü İncelemeleri Sem.

I

DR

2.

Bürokrasi İncelemeleri Semineri

I

Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN

YL/DR

3.

Örgütleme Çalışmaları Semineri

I

Doç. Dr. Koray KARASU

YL/DR

4.

Yürütmenin Yargısal Denetimi:
Özelleştirme Uygulamaları

I

N. İlter ERTUĞRUL

YL/DR

5.

Merkezileşme Süreçleri Semineri

II

Doç. Dr. Koray KARASU

YL/DR

6.

Yönetim ve Katılma Semineri

II

Prof. Dr. Kurthan FİŞEK

YL/DR

7.

Uygulamada Çağdaş Kuramlar Sem.

II

Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN

YL/DR

8.

İmparatorluk, Modernleşme ve İdare

II

Doç. Dr. Taşansu TÜRKER

YL/DR

9.

Kamu Yönetimi Sorunları

II

Doç. Dr. İpek Özkal SAYAN

YL/DR

10.

Yönetsel Kademelenme

II

Doç. Dr. Can Umut ÇİNER

YL/DR