Lisansüstü Dersleri

LİSANSÜSTÜ DERS VE SEMİNERLERİ  
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı lisansüstü programında 30 ders ve 11 seminer yer almaktadır.  Derslerin bazıları sadece doktora programına açıktır. edinebilirsiniz.
Program Tanıtmalığı için (2011) Tıklayınız. Ders Kuruluşunun Genel Yapısı, Mayıs 2010.  Derslerin ayrıntılı bilgisine üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
BİRİNCİ DÖNEM  
NO DERS DÖNEM ÖĞRETİM ÜYESİ PROGRAM  
1 Türkiye’de 30’lu Yıllar I Prof. Dr. Sina AKŞİN YL/DR  
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ahmet MAKAL
Prof. Dr. Koray KARASU
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ERDEM
2 Yönetim Kuramları I Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN YL/DR  
3 Kamu Yönetimi Disiplini Sorunları I Doç. Dr. Can Umut ÇİNER YL/DR  
4 Toplumsal ve Kamusal İlişkiler I Prof. Dr. Metin KAZANCI YL/DR  
5 Mülki İdare: Mülk, Toprak ve Yönetim I Prof. Dr. Koray KARASU YL/DR  
6 Bürokrasi ve Bürokratik Elit I Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN YL/DR  
7 Planlama Yönetimi I Doç. Dr. Barış ÖVGÜN YL/DR  
8 İdare Hukuku I Prof. Dr. Onur KARAHANOĞULLARI YL/DR  
9 Küresel Üretim ve Küresel Yönetim I Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN YL/DR  
10 Kamu Yönetiminin Yapısal ve I Prof. Dr. Koray KARASU YL/DR  
İşlevsel Sorunları Dr. Öğr. Üy. Ozan ZENGİN
11 Kamu Personeli Sistemi I Doç. Dr. İpek Özkal SAYAN YL/DR  
12 Sömürgecilik, Yönetim ve Kültür I Doç. Dr. Can Umut ÇİNER YL/DR  
13 Türk İdare Tarihi I Prof. Dr. Taşansu TÜRKER YL/DR  
14 Araştırma Yöntemleri I Prof.Dr. A. A.DİKMEN-Yrd.Doç.Dr.O. ZENGİN    
15 Bürokrasi ve Kamu Emek Süreçleri I Prof. Dr. Onur Ender Aslan YL/DR  
           
NO DERS DÖNEM ÖĞRETİM ÜYESİ PROGRAM  
1 Türkiye’de 60’lı Yıllar II Prof. Dr. Sina AKŞİN YL/DR  
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ahmet MAKAL
Prof. Dr. Koray KARASU
Dr. Öğr. Üy. Gökhan ERDEM
2 Kamu Yönetimi ve Reform II Doç. Dr. Barış ÖVGÜN YL/DR  
3 Kamu Politikası Analizi II Doç. Dr. Can Umut ÇİNER YL/DR  
4 Kamu Yönetimi ve Etik II Doç. Dr. İpek Özkal SAYAN YL/DR  
5 Çağdaş Yönetim Kuramları II Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN DR  
6 Düzenleyici Reformların Ekonomi II Doç. Dr. Sonay Bayramoğlu YL/DR  
Politiği ÖZUĞURLU
7 Yönetsel Planlama   Doç. Dr. Barış ÖVGÜN YL/DR  
8 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi II Prof. Dr. Koray KARASU YL/DR  
9 Kamu Örgütlenmesi II Prof. Dr. Koray KARASU YL/DR  
10 Yönetimde İnsan Davranışları II Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN YL/DR  
11 Rusya’da Düşünce ve İdare Tarihi II Prof. Dr. Taşansu TÜRKER YL/DR  
1917’ye Kadar
12 Yönetsel Coğrafya II Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR YL/DR  
13 Eleştirel Yönetim Okumaları II Dr. Öğr. Üy. Ozan ZENGİN YL/DR  
14  Devlet ve Yönetim II Dr. Öğr. Üy. Ozan ZENGİN   YL/DR  
15 Araştırma Yöntemleri II Prof.Dr. A. A.DİKMEN – Dr. Öğr. Üy. O. ZENGİN    
16 İdare Tarihinde Yöntem ve Kaynaklar II Prof. Dr. Taşansu TÜRKER    
NO SEMİNER DÖNEM ÖĞRETİM ÜYESİ PROGRAM  
1 Yönetim Düşünü İncelemeleri Sem. I   DR  
2 Bürokrasi İncelemeleri Semineri I Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN YL/DR  
3 Örgütleme Çalışmaları Semineri I Prof. Dr. Koray KARASU YL/DR  
4 Merkezileşme Süreçleri Semineri II Prof. Dr. Koray KARASU YL/DR  
5 Uygulamada Çağdaş Kuramlar Sem. II Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN YL/DR  
6 İmparatorluk, Modernleşme ve İdare II Prof. Dr. Taşansu TÜRKER YL/DR  
7 Kamu Yönetimi Sorunları II Doç. Dr. İpek Özkal SAYAN YL/DR  
8 Yönetsel Kademelenme II Doç. Dr. Can Umut ÇİNER YL/DR  
9 Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüsü İncelemeleri I Doç. Dr. Barış ÖVGÜN YL/DR  
10 Kamu Yönetiminde Sektör İncelemeleri I Doç. Dr. İpek Özkal SAYAN YL/DR  
11 Özerk’ Kamu Kurumları İncelemeleri I Dr. Öğr. Üy. Ozan ZENGİN YL/DR  
KAPALI OLAN DERSLER / SEMİNERLER          
  Devlet-Medya İlişkisi I Prof. Dr. Kurthan FİŞEK YL/DR  
  Yönetsel Planlama II Prof. Dr. Kurthan FİŞEK YL/DR  
  Yürütmenin Yargısal Denetimi: I N. İlter ERTUĞRUL YL/DR  
  Özelleştirme Uygulamaları  
  Yönetim ve Katılma Semineri II Prof. Dr. Kurthan FİŞEK YL/DR  
  Devlet Bilimi Metodolojisi I Prof. Dr. Birgül Ayman Güler DR  
  Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi II Prof. Dr. Gamze Yücesan ÖZDEMİR YL/DR  
  Kapitalizm ve Yönetim   Prof.Dr.Örsan AKBULUT YL/DR  
  Türkiye’de Mülki İdare   Prof. Dr. Koray KARASU