KARŞILAŞTIRMALI YÖNETİM

Prof. Dr. Koray Karasu

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi III. Sınıf – Bahar Dönemi (Zorunlu – 3 Saat)

Bu dersin amacı: Karşılaştırmalı yöntem, yöntemin bilimselleşmesi ve yönetimi karşılaştırmalı çalışmada kullanılabilecek farklı kuramsal-yöntemsel yaklaşımlar; karşılaştırmalı yönetim alanının kamu yönetimi disiplini içinde gelişimi; karşılaştırmalı tarihsel analize dayalı olarak yönetim bilgisinin gelişimi; modern kapitalist devletin bürokratik kurumsallaşması ve farklı merkezileşme süreçleri, devlet/yönetim gelenekleri (ekolleri); farklı toplumların/ülkelerin günümüzdeki yönetim sistemleri hakkında bilgi vermektir. 

Derste, çeşitli ölçütlere dayanılarak belirlenmiş bazı ülkeler (Fransa, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Federal Almanya, Rusya Federasyonu, Polonya, İspanya ve Arjantin) ayrıntılı bir biçimde incelenmektedir. Türkiye, karşılaştırmalı analizlerin tümünde yer almaktadır. Karşılaştırmalı inceleme, ülkelerin ardı ardına aktarılması biçiminde değil, karşılaştırmalı yönteme uygun bir biçimde yönetim biliminin ilke, süreç ve öğelerini temel alarak konulara göre yapılmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için Açık Ders Arşivi Ders Sayfası