Karşılaştırmalı Yönetim

KARŞILAŞTIRMALI YÖNETİM

Prof. Dr. Koray Karasu

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi III. Sınıf – Bahar Dönemi (Zorunlu – 3 Saat)

Bu dersin amacı, kuramsal açıdan karşılaştırmalı yönetim;  bu alanın kamu yönetimi disiplini içinde gelişimi; karşılaştırmalı tarihsel analize dayalı olarak yönetim bilgisinin gelişimi; karşılaştırmalı bir bakış açısı ile farklı ülkelerin siyasal sistemleri, kamu örgütlenmesi, mali yönetimi ve personel yönetimi hakkında bilgi vermektir. Kamu iktidarının ve kamu hizmetlerinin örgütlenmesini karşılaştırmalı biçimde analiz etmeyi amaçlayan bu derste, incelemelere temel olması açısından modern devletin bürokratik kurumsallaşması ve farklı merkezileşme süreçleri başlıca devlet/yönetim gelenekleri itibariyle ele alınmaktadır.

Derste, çeşitli ölçütlere dayanılarak belirlenmiş bazı ülkeler (Fransa, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Federal Almanya, Rusya Federasyonu, Polonya, İspanya ve Arjantin) ayrıntılı bir biçimde incelenmektedir. Türkiye, karşılaştırmalı analizlerin tümünde yer almaktadır. Kamu bürokrasisi boyutuyla karşılaştırmalı inceleme, ülkelerin ardı ardına aktarılması biçiminde değil, yönetim biliminin ilke, süreç ve öğelerini temel alarak konulara göre yapılmaktadır.