PERSONEL YÖNETİMİ

Doç. Dr. İpek Özkal Sayan

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi III. Sınıf – Güz Dönemi (Zorunlu – 3 Saat)

Kamu personel yönetimini sistem olarak ele almak personel boyutunu yöneticilik işlevi olarak örgütsel düzlemde değil, devlet örgütlenmesinde kurucu unsur olarak siyasal-yönetsel düzlemde irdelemek demektir. Bu sebeple derste kamu personel yönetiminin tarihsel ve toplumsal kuruluş özellikleri belirlenecek, bu özelliklere göre biçimlenen teknik mekanizmalar tanımlanacaktır. Derste Türkiye’deki personel sistemi idari, askeri, akademik ve adli olmak üzere dört boyutuyla ele alınacak ancak daha çok idari personel üzerinde durulacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız (Açık Ders Arşivi)