Personel Yönetimi

PERSONEL YÖNETİMİ

Doç. Dr. İpek Özkal Sayan

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi III. Sınıf – Güz Dönemi (Zorunlu – 2 Saat)

Personel Yönetimi, kamu yönetimi alanında personel konusunu ‘kamu personel yönetimi’ olarak ele almaktadır. Konu ‘personel hukuku’ ya da ‘personelin yönetilmesi’ gibi hukuk ve davranış bilimleri çerçevesinde değil, sistem bakımından irdelenmektedir. Öğrencinin ders sonunda kamu personel sisteminin tarihsel ve ilkesel kaynaklarını öğrenmesi ve konuyla ilgili her türlü ayrıntıyı bu temel sayesinde algılama ve değerlendirme yeteneği kazanması amaçlanmaktadır.

Ders hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.