Türk Kamu Yönetimi

TÜRK KAMU YÖNETİMİ

Dr. Öğr. Üy. Ozan Zengin

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi II. Sınıf – Bahar Dönemi (Zorunlu – 2 Saat)

Ders, Türk kamu yönetimi sistemini tarihsel, ilkesel, kurumsal, işlevsel özellikleri bakımından öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğrenci ilk dönemde “yönetim bilimi” ve “yönetim hukuku” derslerini görmüştür. Bu ders kapsamında görülecek konular, bu yıl ve gelecek yıl “yönetim psikolojisi”, “personel yönetimi”, “karşılaştırmalı kamu yönetimi” ve “yönetim tarihi” derslerinde derinleştirilecektir.