Prof. Dr. Oğuz ONARAN için Armağan Kitabı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı ve İletişim Fakültesi Dekanlığı yapmış Oğuz ONARAN Hocamıza,SBF Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYAUM) olarak armağan kitabı hazırlamaktayız. Yönetim bilimleri/kamu yönetimi, iletişim bilimleri, sinema ve müzik alanlarında değerli eserler vermiş ve önemli çalışmalar yapmış Hocamıza, anılan alanlardan yazılar beklemekteyiz.

Armağan kitabının, iki kısımdan oluşması öngörülmektedir. İlk kısım, Prof. Dr. Oğuz ONARAN hakkında yazılmış olan dostane serbest yazılardan oluşacaktır. İkinci kısımda ise bilimsel makalelere yer verilecektir. Gönderilen bilimsel makaleler, hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

Serbest yazılarda, başlık, ad ve soyad, unvan bilgileri olmalıdır. Bilimsel makaleler ise SBF Dergisi’ nin yazım kurallarına göre yazılıp gönderilmelidir. Yazıların son gönderim tarihi, 30 Mayıs 2014’tür  Yazılar elektronik posta ile sulenurozkan@gmail.com ve ozengin@politics.ankara.edu.tr adreslerine gönderilebilir.

Prof. Dr.  Oğuz Onaran'a Armağan

Rektörümüz Prof. Dr. Erkan İBİŞ’in mektubu

Untitled