21. Yüzyıl İçin Planlama Kurultayı II

21 inci Yüzyıl İçin Planlama-II          davetiye

Kurultayda yapılan sunular için lütfen afişi tıklayarak, açılan kurultay programında sunuş yapan kişilerin isimleri üzerine geliniz.