HABERLER

Kamu Yönetimi: Ülke İncelemeleri, İmge, 2020, 4. Baskı
Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Koray Karasu

Birgül Ayman Güler,  Koray Karasu, Ozan Zengin, Onur Karahanoğulları, Tayfun Çınar, Can Giray Özgül, Uğur Ömürgönülşen, Erel Tellal, Mehmet Necati Kutlu, Nuray E. Keskin, Selin Esen, N. İrem Yeşilyurt, Yeliz Şanlı Atay

Bu kitabın ilk baskısı 2004 yılında KAYAUM imzasıyla Ankara Üniversitesi matbaasında yapılmıştır. İlk baskıdan bu yana ülkelerin bazıları aynı yazarın kaleminden, bazıları ise farklı yazarlar tarafından ele alınarak güncellenmiştir. Ortak akademik çaba, onbeş yıl gibi görece uzun bir zamandır sürdürülmektedir.

 

 

 

 

 

Kameralizm ve Devlet Bilimi
Alman Yönetim Düşüncesinin Tarihi: Kameral-Polizey Bilimden Devlet Bilimine, Orion, 2020

Dr. İsmail Bahadır Turan

Yazarın bu çalışması, Doç. Dr. Can Umut Çiner danışmanlığında hazırlanan ve 2017 yılında jüri tarafından oybirliğiyle başarılı bulunmuş doktora tezidir. Alanımızda Kameralizm’den çokça söz edilmekle birlikte, Türkçe alanyazında şimdiye kadar bu ölçüde kapsamlı ve derinlemesine bir incelemeye konu edilmemiştir. Kitap alanyazında varolan büyük bir boşluğu doldurma özelliğine sahiptir.

 

 

 

 

Karşılaştırmalı İç Güvenlik Yönetimine Giriş: Ülke Örnekleri, Gazi, 2019

Editörler: Doç. Dr. Tekin AVANER – Doç. Dr. Can Umut ÇİNER

 

 

 

 

 

 

 

Genel Olarak İç Güvenlik Yönetimi, Gazi, 2019

Editörler: Doç. Dr. Tekin AVANER – Doç. Dr. Barış ÖVGÜN

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’de İç Güvenlik Yönetimi, Gazi, 2019

Editörler: Doç. Dr. Tekin AVANER – Dr. Öğr. Üy. Ozan ZENGİN