Yönetsel Planlama dersinin gün ve saati Salı 13.30 – 16.30 (220-A) şeklinde değiştirilmiştir.