Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’nın e-posta adresi: yonetim@politics.ankara.edu.tr